Wat doen wij?

Farminform
Farminform is leverancier van kwalitatief hoogwaardige marktinformatie. Naast basale informatie levert Farminform ook expertise bij de implementatie van deze gegevens.
Farminform investeert sinds een aantal jaren in duurzame samenwerking met organisaties die de professionele zorgverlener kunnen helpen om de in Nederland beschikbare geneesmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten bij de individuele patiënt.

Farminform realiseert zich met meer dan 45 jaar ervaring als collectief dat samenwerking het sleutelwoord is in de zorg om het gepast gebruik van geneesmiddelen te optimaliseren. Daarom investeert Farminform in het belang van alle marktpartijen in deze samenwerking. Farminform weet dat dit een traject is van de lange adem en (kleine) stappen vooruit. Die worden in de komende jaren gezet.  

Farminform heeft sinds 1971 ervaring met het geautomatiseerd verzamelen, verwerken en uitgeven van informatie. Zeer veel bedrijven/organisaties in de farmakolom zijn aangesloten bij Farminform.
 
Farminform als organisatie
Farminform is gevestigd in Gouda. De directie wordt gevoerd door de maatschap Brabers te Den Haag. Brabers heeft ruime ervaring met het aansturen van complexe samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg en andere sectoren. Daarnaast bewaakt Brabers naast de concurrentierechtelijke aspecten ook de privacyrechtelijke aspecten van de Farminform formule.
 
Bestuursmodel
Voorts kent Farminform een Raad van Advies, bestaande uit vertegenwoordigers op tactisch en operationeel niveau van de aangesloten organisaties, die de directie inhoudelijk adviseert.