fiSCRIPT

Altijd al willen weten hoeveel patiënten een bepaald geneesmiddel gebruiken? Hoe de verdeling is tussen mannelijke en vrouwelijke gebruikers? En welk deel van de receptuur van de huisarts afkomstig is? Deze en vele andere vragen worden beantwoord met fiSCRIPT, een product waarbij de patiënt centraal staat en, hieraan gekoppeld, het gedrag van de voorschrijver in kaart wordt gebracht.

Uniek voor fiSCRIPT is dat niet alleen de focus op recepten maar ook op gebruikers ligt. Zo brengt fiSCRIPT het aantal individuele patiënten over een bepaalde periode in beeld.
 
fiSCRIPT is in een aantal varianten beschikbaar. Bij fiSCRIPT Basic ligt de focus op recepten per voorschrijver (huisarts en specialist) en per gebruiker (man/vrouw en leeftijdscategorieën). Bij fiSCRIPT Prime ligt de focus op de gebruiker en toont o.a. het aantal individuele patiënten per product, de verhouding tussen nieuwe patiënten, blijvers en stoppers maar ook switchgedrag en co-medicatie.