De centrale datatrust voor geneesmiddelen en farmaceutische zorg

Landelijke dekking, betrouwbaar en onafhankelijk

Om de juiste zorg te kunnen verlenen is inzicht in beleid en kennis van de feiten noodzakelijk. Als basis daarvoor moet betrouwbare, onafhankelijke zorgdata beschikbaar zijn.
Farminform biedt betrouwbare databases met informatie over de geneesmiddelenmarkt in Nederland en doet dit op een not-for-profit basis, onafhankelijk van belangenorganisaties en commerciële partijen. Farminform is een onafhankelijke datatrust die wordt betaald door de gebruikers van de informatie.

De informatie wordt gebruikt door farmabedrijven, apotheken, apotheekketens, ziekenhuizen, de overheid en koepelorganisaties. Farminform ondersteunt organisaties die zorgverleners (intra- of extramuraal) helpen geneesmiddelen efficiënt in te zetten bij individuele patiënten. Bijvoorbeeld in geval van multidisciplinaire samenwerking waarbij individuele partijen het te moeilijk en te duur vinden om de datavoorziening zelf te organiseren.

Wij vinden dat:

  • farmaceutische zorg en beleid kunnen verbeteren door inzicht in de feiten
  • samenwerking tussen stakeholders nodig is om betrouwbare zorgdata te realiseren
  • uitwisseling van informatie noodzakelijk is om patiënten de juiste zorg te kunnen verlenen
  • onafhankelijke borging van data essentieel is

Wie zijn wij?

Farminform is leverancier van kwalitatief hoogwaardige markt- en gebruikersinformatie over de Nederlandse geneesmiddelenmarkt.

Onze diensten

Het farmaceutische zorgveld verandert snel, en de databehoefte van organisaties binnen het zorgveld verandert mee. Wilt u uw inzicht in de Nederlandse geneesmiddelenmarkt verdiepen of actualiseren?