By admin

Inzicht in bijdrage van geneesmiddelen aan de patiëntbehandeling

Farminform zet stappen om beter inzicht te verschaffen in de bijdrage van geneesmiddelen aan de patiëntbehandeling.

Farminform staat bekend om haar kennis van de geneesmiddelenmarkt in Nederland. Als centrale datatrust, met een dekking van 99% van de afzet en waarbij een aanzienlijk deel van alle farmaceuten, groothandelaren en parallelimporteurs data aanlevert, beschikt Farminform over informatie waarmee veel geneesmiddel gerelateerde vragen kunnen worden beantwoord.

Om ook vragen over de meerwaarde van geneesmiddelen met betrekking tot bepaalde ziektebeelden te kunnen beantwoorden, heeft Farminform de ambitie om de partij te zijn die dit kan faciliteren.
Zodoende is een brede samenwerking geïnitieerd met twee zorgpartijen en een TTP (Trusted Third Party). Deze samenwerking maakt het mogelijk om gepseudonimiseerde gegevens van de behandeling van een ruime groep patiënten van het ziekenhuis te koppelen aan de door hen gebruikte medicatie. Hierdoor komt er data beschikbaar van de bijdrage van medicatie aan de behandeling. Ook de langere termijn gezondheidseffecten en verschillen tussen patiëntgroepen kunnen inzichtelijk worden gemaakt.

Dit alles om een doelmatige inzet van geneesmiddelen te bevorderen.

Farminform kan, vanuit haar onafhankelijke positie in de markt, verschillende partijen bijeenbrengen om de voor u belangrijke thema’s effectief te faciliteren. Aarzel daarom niet om te vragen naar de mogelijkheden en samen met ons in gesprek te gaan over relevante, data-gerelateerde vraagstukken in de zorg.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met Servaas Buijs (manager zorginnovatie) of Idris Mattijssen (business innovatie- en relatiemanager zorg).

Related