Landelijke dekking,
betrouwbaar en onafhankelijk

Om de juiste zorg te kunnen verlenen is inzicht in beleid en kennis van de feiten noodzakelijk. Als basis daarvoor moet betrouwbare, onafhankelijke zorgdata beschikbaar zijn.

Farminform biedt betrouwbare databases met informatie over de geneesmiddelenmarkt in Nederland en doet dit op een not-for-profit basis, onafhankelijk van belangenorganisaties en commerciële partijen. Farminform is een onafhankelijke datatrust die wordt betaald door de gebruikers van de informatie.

De informatie wordt gebruikt door farmabedrijven, apotheken, apotheekketens, ziekenhuizen, de overheid en koepelorganisaties. Farminform ondersteunt organisaties die zorgverleners (intra- of extramuraal) helpen geneesmiddelen efficiënt in te zetten bij individuele patiënten. Bijvoorbeeld in geval van multidisciplinaire samenwerking waarbij individuele partijen het te moeilijk en te duur vinden om de datavoorziening zelf te organiseren.

Wij vinden dat:

  • farmaceutische zorg en beleid kunnen verbeteren door inzicht in de feiten;
  • samenwerking tussen stakeholders nodig is om betrouwbare zorgdata te realiseren;
  • uitwisseling van informatie noodzakelijk is om patiënten de juiste zorg te kunnen verlenen;
  • onafhankelijke borging van data essentieel is.

Kwalitatief hoogwaardige markt- en gebruikers­informatie

Onze diensten

Het farmaceutische zorgveld verandert snel, en de databehoefte van organisaties binnen het zorgveld verandert mee. Wilt u uw inzicht in de Nederlandse geneesmiddelenmarkt verdiepen of actualiseren?


fiROM

De fiROM is een dataset met informatie over de geneesmiddelenmarkt op nationaal en regionaal niveau van ruim 20.000 geneesmiddelen. Onze…

Lees meer


fiSERVICES

fiSERVICES bestaat uit aanvullende dienstverlening naast de ‘standaard’ producten van Farminform. Zo maken wij o.a. op maat rapportages voor de Farminform…

Lees meer


fiFOCUS

Met fiFOCUS is het mogelijk om aanvullend in te zoomen op regionale verschillen qua geneesmiddelengebruik. Tevens is het mogelijk om…

Lees meer


fiSCRIPT

De thema’s binnen het fiSCRIPT concept zijn bijvoorbeeld medicatieswitch, therapietrouw en co-medicatie.

Lees meer


fiMED

fiMED creëert inzicht in zorgdata en feiten door het bijeenbrengen van zorggerelateerde data van diverse bronnen waarmee Farminform een samenwerking…

Lees meer

Wie zijn wij?

Farminform is leverancier van kwalitatief hoogwaardige markt- en gebruikersinformatie over de Nederlandse geneesmiddelenmarkt. Zorgverleners en farmaceutische bedrijven kunnen daarmee effectief beleid maken op basis van de meest recente ontwikkelingen.

Kwalitatief hoogwaardige informatie

Farminform is leverancier van kwalitatief hoogwaardige markt- en gebruikersinformatie over de Nederlandse geneesmiddelenmarkt. Zorgverleners en farmaceutische bedrijven kunnen daarmee effectief maken op basis van de meest recente ontwikkelingen.

Farminform heeft sinds 1971 ervaring met het geautomatiseerd verzamelen, verwerken, en uitgeven van informatie. Een groot aantal bedrijven en organisaties in de farmakolom is aangesloten bij Farminform (zie overzicht deelnemers en overzicht deelnemende groothandelaren).

Verantwoord datagebruik

Farminform voorziet in de uitwisseling van kwalitatief hoogwaardige markt- en gebruikersinformatie omtrent de Nederlandse geneesmiddelenmarkt. Patiënten en belanghebbenden in de zorg hebben baat bij het verantwoord en veilig uitwisselen van data tussen zorgverleners, overheden en het bedrijfsleven. Doordrongen van het belang van gegevensbescherming neemt Farminform, als datatrust in lijn met de wet waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alle noodzakelijke maatregelen om wettige en ethische gegevensverwerking te kunnen garanderen.’