Farminform

Landelijke dekking, betrouwbaar en onafhankelijk

De centrale datatrust voor geneesmiddelen en farmaceutische zorg

Farminform biedt een neutrale betrouwbare dekkende database met informatie over de geneesmiddelenmarkt in Nederland. Farminform doet dit als datatrust op non-profit basis onafhankelijk van belangenorganisaties en commerciële partijen. Farminform wordt betaald door de gebruikers van de informatie.

Wij helpen met onze informatie farmabedrijven, apotheken, ketens, ziekenhuizen en koepelorganisaties om zicht te houden op ontwikkelingen rondom geneesmiddelen.

Daarnaast ondersteunen wij organisaties die de zorgverlener, zowel intra- als extramuraal, helpen geneesmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten bij de individuele patiënt. Bijvoorbeeld bij multidisciplinaire samenwerking. Individuele partijen vinden het te moeilijk en te duur om dit zelf te doen. Daarom werkt Farminform met hen aan een soort nutsfunctie die betrouwbaar delen van informatie mogelijk maakt.

Wij geloven

  • dat inzicht in de feiten farmaceutische zorg en beleid helpt verbeteren
  • in onafhankelijke zorgvuldige borging van data
  • dat samenwerking tussen stakeholders nodig is om betrouwbare data te realiseren
  • dat het delen van informatie noodzakelijk is om de patiënt de juiste zorg te kunnen verlenen

Inloggen