fiROM

De fiROM is een dataset met informatie over de geneesmiddelenmarkt op nationaal en regionaal niveau van ruim 20.000 geneesmiddelen. Onze informatie is gebaseerd op data die wij maandelijks ontvangen van de aan Farminform deelnemende groothandelaren, parallelimporteurs en farmaceutische bedrijven.

Betrouwbare informatie

Aangezien alle belangrijke farmaceutische producenten en groothandelaren in Farminform participeren, is de Farminform informatie (zowel op nationaal als op regionaal niveau) zeer betrouwbaar en wordt de informatie gezien als de standaard in Nederland. Via onze contactpagina kunt u met ons in contact komen om na te gaan hoe we op basis van onze data en expertise uw vragen kunnen beantwoorden.

Wie zijn wij?

Farminform is leverancier van kwalitatief hoogwaardige markt- en gebruikersinformatie over de Nederlandse geneesmiddelenmarkt. Zorgverleners en farmaceutische bedrijven kunnen daarmee effectief beleid maken op basis van de meest recente ontwikkelingen.

Farminform heeft sinds 1971 ervaring met het geautomatiseerd verzamelen, verwerken, verrijken en uitgeven van informatie. Een groot aantal bedrijven en organisaties in de farmakolom is aangesloten bij Farminform (zie overzicht deelnemers en overzicht deelnemende groothandelaren).

Verantwoord datagebruik

Farminform voorziet in de uitwisseling van kwalitatief hoogwaardige markt- en gebruikersinformatie omtrent de Nederlandse geneesmiddelenmarkt. Patiënten en belanghebbenden in de zorg hebben baat bij het verantwoord en veilig uitwisselen van data tussen zorgverleners, overheden en het bedrijfsleven. Doordrongen van het belang van gegevensbescherming neemt Farminform, als datatrust in lijn met de wet waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alle noodzakelijke maatregelen om wettige en ethische gegevensverwerking te kunnen garanderen.’

Overige diensten

Farminform voorziet in de uitwisseling van kwalitatief hoogwaardige markt- en gebruikersinformatie omtrent de Nederlandse geneesmiddelenmarkt. Patiënten en belanghebbenden in de zorg hebben baat bij het verantwoord en veilig uitwisselen van data tussen zorgverleners, overheden en het bedrijfsleven. Doordrongen van het
belang van gegevensbescherming neemt Farminform, als datatrust in lijn met de wet waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alle noodzakelijke maatregelen om wettige en ethische gegevensverwerking te kunnen garanderen.


fiSERVICES

fiSERVICES bestaat uit aanvullende dienstverlening naast de ‘standaard’ producten van Farminform. Zo maken wij o.a. op maat rapportages voor de Farminform…

Lees meer


fiFOCUS

Met fiFOCUS is het mogelijk om aanvullend in te zoomen op regionale verschillen qua geneesmiddelengebruik. Tevens is het mogelijk om…

Lees meer


fiSCRIPT

De thema’s binnen het fiSCRIPT concept zijn bijvoorbeeld medicatieswitch, therapietrouw en co-medicatie.

Lees meer


fiMED

fiMED creëert inzicht in zorgdata en feiten door het bijeenbrengen van zorggerelateerde data van diverse bronnen waarmee Farminform een samenwerking…

Lees meer