Het farmaceutische zorgveld verandert snel, en de databehoefte van organisaties binnen het zorgveld verandert mee. Wilt u uw inzicht in de Nederlandse geneesmiddelenmarkt verdiepen of actualiseren?

Met ruim 50 jaar ervaring is Farminform graag uw partner in het beschikbaar stellen van gebruiksinformatie over de humane geneesmiddelenmarkt. Zowel op landelijk als op regionaal niveau. Hiervoor hebben wij de beschikking over betrouwbare datasets van circa 20.000 geneesmiddelen.

Wij kunnen accurate, actuele informatie leveren dankzij onze samenwerking met vrijwel alle fabrikanten, distributeurs en importeurs van geneesmiddelen in Nederland. De dekkingsgraad van onze data benadert de 100%. Naast standaardrapportages (fiROM) en maatwerkrapportages (fiSERVICES), levert Farminform ook ondersteuning bij de implementatie van de gebruiksinformatie. Onze inhoudelijke adviseurs en technische experts staan voor u klaar om te ondersteunen bij een passende oplossing voor uw datavraag.

Onze diensten


fiROM

De fiROM is een dataset met informatie over de geneesmiddelenmarkt op nationaal en regionaal niveau van ruim 20.000 geneesmiddelen. Onze…

Lees meer


fiSERVICES

fiSERVICES bestaat uit aanvullende dienstverlening naast de ‘standaard’ producten van Farminform. Zo maken wij o.a. op maat rapportages voor de Farminform…

Lees meer


fiFOCUS

Met fiFOCUS is het mogelijk om aanvullend in te zoomen op regionale verschillen qua geneesmiddelengebruik. Tevens is het mogelijk om…

Lees meer


fiSCRIPT

De thema’s binnen het fiSCRIPT concept zijn bijvoorbeeld medicatieswitch, therapietrouw en co-medicatie.

Lees meer


fiMED

fiMED creëert inzicht in zorgdata en feiten door het bijeenbrengen van zorggerelateerde data van diverse bronnen waarmee Farminform een samenwerking…

Lees meer

TTP (Trusted Third Party)

Een TTP werpt zich, bij elektronische transacties of berichtenverkeer tussen twee partijen, op als onafhankelijke derde en faciliteert hiermee een veilige uitwisseling van data tussen partijen. De TTP staat garant voor de beveiliging, pseudonimisatie en privacy van (patiënt)gegevens en data.

Farminform kan een TTP-functie op zich nemen bij de data-uitwisseling tussen zorgaanbieders en de farmaceutische industrie/- kolom (bijvoorbeeld bij onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe medicatie of verbetering van bestaande medicatie).

Farminform kan optreden als de onafhankelijke intermediair tussen de zorginstelling, de overheid en het bedrijfsleven om de databehoefte-uitwisseling te organiseren en te faciliteren.