By admin

Betere osteoporosezorg met data

Farminform en Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) werken samen om antwoord te geven op klinische vraagstukken van artsen door middel van het samenbrengen van zorgdata.

De doelstelling voor het eerste project is de verbetering van fractuurzorg voor ouderen. Jaarlijks breken 25.000 ouderen een heup en door o.a. de vergrijzing stijgen de komende jaren de kosten voor osteoporosezorg aanzienlijk. Middels inzicht in gebruik en effecten van osteoporose- en co-medicatie kunnen behandelplannen worden aangescherpt, wat leidt tot betere zorg. Vanzelfsprekend worden voor deze studie de veiligheid van de gegevens van patiënten gegarandeerd door pseudonimisatie en aggregatie.

Naast deze studie inventariseren SFK en Farminform welke andere studies maatschappelijk relevant zijn.
𝙃𝙚𝙚𝙛𝙩 𝙪 𝙚𝙚𝙣 𝙨𝙪𝙜𝙜𝙚𝙨𝙩𝙞𝙚 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙚𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙡𝙚𝙫𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙩𝙪𝙙𝙞𝙚, 𝙣𝙚𝙚𝙢 𝙙𝙖𝙣 𝙯𝙚𝙠𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙘𝙩 𝙤𝙥 𝙢𝙚𝙩 Servaas Buijs.

Gerelateerd