By admin

Farminform verwelkomt Servaas Buijs

Op 15 augustus jl. is Servaas Buijs gestart als Manager Zorginnovatie bij Farminform.

Naast ruime ervaring als onderzoeker in de zorg, is Servaas een expert op het gebied van zorgdata. Servaas heeft onder andere HealthCare Insights opgericht welke is voortgezet als data-divisie binnen Eurocept Homecare. Een aantal van zijn medisch/farmaceutische onderzoeken is gepubliceerd.

Servaas richt zich bij Farminform met name op de ontwikkeling van nieuwe data-diensten en de uitbreiding met én transitie naar het zorgdatamodel.

Farminform is de landelijke, onafhankelijke datatrust voor farmaceutische data.
Daarnaast faciliteert Farminform een veilige data-uitwisseling voor zorgverleners, overheden en bedrijfsleven en initieert verschillende vormen van samenwerking.

Farminform is de huidige datapropositie aan het uitbreiden met een nieuw te ontwikkelen zorgdatamodel, waarin klinische en farmaceutische data samenkomen. Hierbij streeft Farminform naar een duurzame samenwerking met organisaties die zorgverleners helpen om geneesmiddelen doelmatig in te zetten bij patiënten. Diverse partijen in de zorg én met name de patiënt zijn gebaat bij de inzet van dit geïntegreerde model.

Met een handdruk en een bos bloemen heet Luuk Renfurm, algemeen directeur Farminform,
Servaas Buijs (rechts op de foto) van harte welkom.

Gerelateerd