By admin

Functionaris Gegevens­bescherming (FG) Farminform

Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat Lela Saou per 10 oktober 2022 is gestart als de nieuwe functionaris gegevensbescherming voor Farminform BV.

‘Met haar expertise en ervaring levert Lela een belangrijke bijdrage aan onze samenwerking met het zorgveld,’ aldus Luuk Renfurm, algemeen directeur Farminform.

Als functionaris gegevensbescherming houdt Lela binnen Farminform toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en informeert en adviseert zij Farminform over de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de gegevensbeschermingswetgeving.

Lela heeft een achtergrond in het (internationale) gezondheidsrecht, waarbij het accent ligt op privacy. Ook heeft zij ruime ervaring als 𝗙𝗚 bij zowel grote als kleine organisaties in uiteenlopende branches binnen de gezondheidszorg.
Lela is lid van het Nederlands Genootschap voor Functionarissen voor Gegevensbescherming en van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Farminform is de landelijke, onafhankelijke datatrust voor farmaceutische data. Daarnaast faciliteert Farminform een veilige data-uitwisseling voor zorgverleners, overheden en bedrijfsleven en initieert verschillende vormen van samenwerking.

Farminform streeft naar een duurzame samenwerking met organisaties die zorgverleners helpen om geneesmiddelen doelmatig in te zetten bij patiënten. Diverse partijen in de zorg zijn gebaat bij de inzet van gecombineerde zorgdata.

Gerelateerd