Nieuws

- Kans op verandering

Palga Foundation en Farminform hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk toekomstbeeld van de zorg. In dit beeld werken meerdere partijen samen om inzicht in zorgdata voor diverse partijen mogelijk te maken. Niet als doel op zich, maar als een kans om verandering aan te brengen in het huidige zorglandschap. We willen de zorg goedkoper maken door beter gebruik te maken van al beschikbare zorgdata. We doen dit op een transparante manier, met data vanuit de bron.

- Data ten dienste van het optimale gezondheidsresultaat

Farminform breidt het werkterrein uit, zodat ook zorgverleners hun voordeel kunnen doen met de schat aan gebruiksdata over de Nederlandse geneesmiddelenmarkt die Farminform beheert. Waarom we dit doen? Data delen komt een optimale gezondheidsuitkomst voor de patiënt ten goede.

Luuk Renfurm staat in de speciale bijlage van het Financieel Dagblad van 12 juni 2023. Het volledige artikel lezen? klik hier of Krant | Het Financieele Dagblad (fd.nl).

- Waarom is data delen zo moeilijk?

Toegang tot kwalitatief hoogwaardige informatie over de Nederlandse geneesmiddelenmarkt is essentieel. Hiermee kunnen zorgverleners, onderzoekers, beleidsmakers en farmaceutische bedrijven geneesmiddelen optimaal en efficiënt inzetten. Om deze data bijeen te brengen, zullen sectorpartijen in de zorg echter bereid moeten zijn om data ook daadwerkelijk te delen, maar daar wringt regelmatig de schoen.

- Samenwerking ZorgTTP en Farminform

ZorgTTP en Farminform gaan een samenwerking aan met als doel ‘het veilig ontsluiten van zorgdata,’ zodat het structureel aanbieden van inhoudelijk sterke dataproposities richting het zorgveld mogelijk wordt. Door duurzame en betrouwbare gegevensuitwisseling met zorgpartijen kunnen deze dataproposities een inhoudelijke bijdrage leveren aan gepast geneesmiddelengebruik in Nederland.

- Toelichting op Farminform en de media

Farminform wordt genoemd in de media naar aanleiding van een artikel van Follow the Money over ‘investeringen in ICT-infrastructuren.’ Farminform hecht veel waarde aan het zorgvuldig volgen van de wet- en regelgeving. De berichtgeving in het betreffende artikel is tendentieus en suggestief, Farminform distantieert zich dan ook van dit artikel.

- Conclusie VIG Talk: Delen is het nieuwe samenwerken

Data delen is nodig om meer onderzoek te kunnen doen naar de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen. Circa 10 tot 15% van de medicatie komt niet goed terecht. Vanuit medisch-ethisch perspectief is dat niet acceptabel. Daarom moet 'meer samenwerken' de norm worden, aldus Luuk Renfurm (algemeen directeur Farminform) en Ron Herings tijdens hun VIG-talk op 9 juni jl.

- Vacature Projectleider data-analyse

Wil jij graag met behulp van state-of-the art data-analyse en gegevensverwerking bijdragen aan meer inzicht in passend gebruik van geneesmiddelen? Klinkt een baan gericht op innovatieve technologieën en dienstenontwikkeling jou interessant in de oren? Dan ben jij misschien wel dé geschikte kandidaat voor deze vacature.

- Nieuw fiROM platform gelanceerd

Sinds een aantal maanden is ons nieuwe fiROM online platform operationeel. Met de fiROM kunt u zelf gegevenssets samenstellen waarmee u marktanalyses kunt maken.
Het oude platform is inmiddels offline.