Onze diensten

 

fiROM

De fiROM is een dataset met informatie over de geneesmiddelenmarkt op nationaal en regionaal niveau van ruim 20.000 geneesmiddelen.

 

fiFOCUS

Met fiFOCUS krijgt u inzicht in regionale verschillen in het geneesmiddelengebruik.

 

fiSCRIPT

fiSCRIPT helpt u met analyses op het gebied van medicatieswitch, therapietrouw en co-medicatie.

 

fiSERVICES

fiSERVICES biedt u op maat rapportages en advies voor specifieke datavraagstukken.

Het farmaceutische zorgveld verandert snel, en de databehoefte van organisaties binnen het zorgveld verandert mee. Wilt u uw inzicht in de Nederlandse geneesmiddelenmarkt verdiepen of actualiseren? Met ruim 50 jaar ervaring is Farminform graag uw partner in het beschikbaar stellen van gebruiksinformatie over de humane geneesmiddelenmarkt. Zowel op landelijk als op regionaal niveau. Hiervoor hebben wij de beschikking over betrouwbare datasets van circa 20.000 geneesmiddelen. Wij kunnen accurate, actuele informatie leveren dankzij onze samenwerking met vrijwel alle fabrikanten, distributeurs en importeurs van geneesmiddelen in Nederland. De dekkingsgraad van onze data benadert de 100%. Naast standaardrapportages (fiROM) en maatwerkrapportages (fiSERVICES), levert Farminform ook ondersteuning bij de implementatie van de gebruiksinformatie. Onze inhoudelijke adviseurs en technische experts staan voor u klaar om te ondersteunen bij een passende oplossing voor uw datavraag.

Lees meer

Zorgdata

Farminform draagt bij aan het continu verbeteren van de zorg en het te voeren geneesmiddelenbeleid. Dit doen wij door het creëren van inzicht in data en feiten, het realiseren van samenwerking tussen zorgpartijen en het betrouwbaar uitwisselen van informatie met een onafhankelijke borging van data.
 
Door het bijeen brengen van informatie kunnen, op onafhankelijke wijze via data, klinische vraagstukken van zorgprofessionals, patiënt, overheid en de industrie worden beantwoord. Dit is van groot belang omdat:

het inzicht in integrale zorgdata, gecombineerd met geneesmiddelgebruiksdata, bijdraagt aan gepast geneesmiddelengebruik.

het inzicht wordt vergroot over onderwerpen als patiënttypering, co-medicatie, therapietrouw, dure of add-on middelen, resultaten/effecten per behandelingen en benchmarks tussen de eigen discipline/ziekenhuis en de geaggregeerde data van anderen ziekenhuizen.  

Om de inzichten te verzamelen, investeert Farminform in strategische samenwerkingen met zorgpartners en spelers in de sector. Wij zijn van mening dat je met goede partnerships en samenwerking meer bereikt. Farminform wil graag de betrouwbare partner zijn voor het beschikbaar stellen van (farmaceutische) zorgdata. Wij nodigen u daarom uit contact met ons op te nemen om gezamenlijk uw databehoefte te bespreken.
 
TTP (Trusted Third Party)
Een TTP werpt zich, bij elektronische transacties of berichtenverkeer tussen twee partijen, op als onafhankelijke derde en faciliteert hiermee een veilige uitwisseling van data tussen partijen.
De TTP staat garant voor de beveiliging, pseudonimisatie en privacy van (patiënt)gegevens en data.

Farminform kan een TTP-functie op zich nemen bij de data-uitwisseling tussen zorgaanbieders en de farmaceutische industrie/- kolom (bijvoorbeeld bij onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe medicatie of verbetering van bestaande medicatie).  

Farminform kan optreden als de onafhankelijke intermediair tussen de zorginstelling, de overheid en het bedrijfsleven om de databehoefte-uitwisseling te organiseren en te faciliteren.