By admin

Partnerschap Farminform en Prof. dr. Cornelis Boersma

Door de stijgende kosten in de zorg én voor behoud van toegankelijkheid van zorg wordt het steeds urgenter om in te zetten op gepast geneesmiddelengebruik.

Prof. dr. Cornelis Boersma is, naast zorgondernemer, bijzonder hoogleraar Duurzame Zorg en Innovatie aan de Open Universiteit en gezondheidseconoom aan het UMCG. Zijn onderzoek richt zich op beleidsmatige en economische aspecten van de gezondheidszorg en de rol van innovatie ten behoeve van duurzame zorg en publieke gezondheid (waaronder preventie).

Farminform is de landelijke, onafhankelijke datatrust voor farmaceutische data. Daarnaast faciliteert Farminform een veilige data-uitwisseling voor zorgverleners, overheden en bedrijfsleven én initieert verschillende vormen van samenwerking.

Een extra inspanning voor het gepast inzetten van geneesmiddelen is in deze tijd hard nodig. Er is in het zorgveld veel waardevolle data beschikbaar, maar helaas is deze nog vaak gefragmenteerd en wordt er niet altijd makkelijk samengewerkt tussen partijen. Door meer in te zetten op datagedreven werken met farmaceutische en klinische informatie is het tegenwoordig echter mogelijk om de behandeling van patiënten veel gerichter in te zetten en daadwerkelijk te optimaliseren. Met een handdruk bevestigen Luuk Renfurm, algemeen directeur Farminform, en Prof. dr. Cornelis Boersma (rechts op de foto) het partnerschap. Een partnerschap dat zich de komende jaren richt op een viertal activiteiten:

Het vereenvoudigen van informatie-uitwisseling tussen relevante zorgpartijen
In samenwerking met het bedrijf Digital Health Link wordt hiervoor specifieke LinkinPin software tooling ingezet, gebaseerd op de principes ‘privacy by design’ en ‘security by design.’

Het versterken van de rol van de apotheker op het gebied van preventie
Door, met behulp van data-analyse, een aanvullende bijdrage te kunnen leveren aan het vroegtijdig opsporen en continue monitoren van specifieke patiënten. Dit in samenwerking met het bedrijf SensUR Health dat een point-of-care-technologie biedt waarmee ultragevoelige metingen in lichaamsvloeistoffen, zoals urine, kunnen worden uitgevoerd.

Het doen van onderzoek naar kostenontwikkeling en kosteneffectiviteit binnen de Nederlandse geneesmiddelenmarkt
Met behulp van innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie en de speciaal door Health-Ecore ontwikkelde algoritmen en predictiemodellen kan een betere inschatting gemaakt worden van gezondheidseconomische uitkomsten. Dit is cruciaal voor de besluitvorming rondom geneesmiddelen.

Het implementeren van het dataplatform PITTS
Medische beroepsgroepen zullen, met hulp van academische expertise, gebruik kunnen maken van een dataplatform (PITTS) voor het continu systematisch verzamelen van alle klinische (peer-reviewed) onderbouwing van de vergelijkende (kosten)effectiviteit van geneesmiddelen voor besluit- en richtlijnvorming.

Met deze samenwerkingen willen Prof. dr. Cornelis Boersma en Farminform, door de inzet van innovatieve technologie, een instrumentele bijdrage leveren aan duurzame, farmaceutische en medische zorg en gepast geneesmiddelengebruik. Uiteraard met strikte naleving van alle relevante wet- en regelgeving rondom veiligheid en privacy én zorgvuldige afstemming met het zorgveld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Prof. dr. Cornelis Boersma, +31 653 736 276, cornelisboersma@health-ecore.com
Gertjan Hulzebos (Farminform), +31 657 881 801, gertjan.hulzebos@farminform.nl 
Robert Beenes (Farminform), +31 653 739 068, robert.beenes@farminform.nl

Gerelateerd