By admin

Terugblik op relatiebijeenkomst ‘grip op farmamarkt in beweging’

Farminform en Axon Healthcare kijken samen terug op de zeer geslaagde, interactieve relatiebijeenkomst
grip op farmamarkt in beweging‘ d.d. 12 april jl. Een 75-tal deelnemers was enthousiast over de presentaties en het feit dat er, sinds tijden, weer fysiek genetwerkt kon worden.

Dat de farmamarkt in beweging is, kwam duidelijk naar voren in de verschillende presentaties:
Jan Güse (Axon Healthcare) ging tijdens zijn presentatie in op zorgbeleid en toegang tot medische innovatie en Casper Klijn (Axon Healthcare) op de veranderende markt, nieuwe KPI’s en nieuwe stuurinformatie.
Luuk Renfurm nam de aanwezigen mee in zijn verhaal over ‘samenwerken in een ecosysteem van zorgdata.’ In zijn presentatie ging Luuk dieper in op integrale zorgdata, de rol van Farminform als TTP voor farmaceutische data, patient outcome en de faciliterende rol van Farminform bij de samenwerking tussen verschillende partijen. Als voorbeeld van een succesvolle samenwerking benoemde Luuk de use case longkanker waarvan de uitkomsten reeds beschikbaar zijn.
Robert Beenes belichtte de ontwikkelingen in de farmamarkt tijdens én als gevolg van Covid-19 en liet zien hoe Farminform de achterban kan helpen bij o.a. forecasting.
Léon Walenbergh sloot af met enkele vragen voor de deelnemers over werken met (zorg)data. De antwoorden hierop nemen wij mee in de verdere ontwikkeling van nieuwe producten en dienstverlening.

Een handout van de presentaties kan worden aangevraagd via farminform@farminform.nl.
Wilt u meer informatie over de use case longkanker, dan komen wij graag bij u langs om deze use case uitgebreid met u te bespreken. Hiervoor, maar ook voor meer informatie over de dienstverlening van Farminform in relatie tot uw databehoefte, kunt u contact opnemen met Robert Beenes, robert.beenes@farminform.nl of Gertjan Hulzebos, gertjan.hulzebos@farminform.nl.

Gerelateerd