By admin

Toelichting op Farminform en de media

Beste lezer,

Farminform wordt genoemd in de media naar aanleiding van een artikel van Follow the Money over ‘investeringen in ICT-infrastructuren.’

Farminform heeft in 2019 geïnvesteerd in een Joint Venture (Qeys) voor het opzetten van een maatschappelijke en technische data-infrastructuur ten behoeve van een zelflerend zorgsysteem. Farminform besloot ‘Qeys’ in 2020 stop te zetten omdat er veel vraagtekens waren over de haalbaarheid van het project. De bouw van deze infrastructuur was toen nog niet voltooid en ook nog niet operationeel.

Farminform hecht veel waarde aan het zorgvuldig volgen van de wet- en regelgeving. De berichtgeving in het betreffende artikel is tendentieus en suggestief, Farminform distantieert zich dan ook van dit artikel.

Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij dit uiteraard graag.

Directie Farminform

Gerelateerd