Farminform heeft sinds 1971 ervaring met het geautomatiseerd verzamelen, verwerken, verrijken en uitgeven van informatie. Een groot aantal bedrijven en organisaties in de farmakolom is aangesloten bij Farminform (zie overzicht deelnemers en overzicht deelnemende groothandelaren).

Als datatrust met uitgebreide databases faciliteert Farminform zorgvuldige informatie-uitwisseling binnen de farmaceutische bedrijfskolom. Naast basale informatie levert Farminform ook advies bij de implementatie van deze gegevens. Farminform investeert in duurzame samenwerking met organisaties die de zorgverleners helpen om geneesmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten voor individuele patiënten.

Op basis van 50 jaar ervaring realiseert Farminform zich, dat samenwerking en vertrouwen de sleutelbegrippen zijn om gepast gebruik van geneesmiddelen te optimaliseren. Daarom investeert Farminform structureel in samenwerking met marktpartijen in het Nederlandse zorgveld. Farminform weet dat dit vaak een traject is van de lange termijn, breed draagvlak en kleine stappen vooruit.

Organisatie

Farminform bestaat uit professionals en dataspecialisten met een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een ondernemende, oplossingsgerichte aanpak. Farminform is gevestigd in Gouda en onderverdeeld in drie business units: data-analyse, sales- en accountmanagement en bedrijfsvoering. Daarnaast bewaakt Brabers te Den Haag alle concurrentierechtelijke aspecten en de privacy rechtelijke aspecten van de Farminform dienstverlening. Farminform is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om de regels van het mededingingsrecht na te leven en vestigt in haar werkzaamheden en communicatie uitdrukkelijk de aandacht op strikte naleving hiervan.

Directie

Luuk Renfurm

Algemeen Directeur

Léon Walenbergh

Operationeel Directeur

Elias Silva

Financieel manager

Christa Pals

Directiesecretaresse
christa.pals@farminform.nl

Bestuursmodel

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt, namens aandeelhouders en stakeholders, toezicht op het beleid en de uitvoering van het beleid van Farminform. Deze raad bestaat uit vijf leden, te weten:

  • De heer P.W.H. de Jong, Brocacef Groep (voorzitter)
  • De heer G.L. Bruinsma, Elmara B.V.
  • De heer A.M.G. Overkamp, Takeda Nederland B.V.
  • De heer J.L. Tinke, Pluripharm Groep
  • Mevrouw P.H.G. Willems, Organon Benelux

Strategic Committee

Een Strategic Committee, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties op tactisch en operationeel niveau, adviseert de Farminform-directie op periodieke basis.