By admin

Farminform helpt Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

VWS laat momenteel een onderzoek uitvoeren om inzichtelijk te maken wat ‘de onderkant van de geneesmiddelenmarkt’ is en inzichtelijk te maken wat de invloed van overheid, verzekeraars, apotheken, groothandels en fabrikanten hierop is.
Het gaat erom feiten, trends en inzichten boven tafel te krijgen over dit deel van de geneesmiddelenmarkt om een beter beeld te krijgen van de effecten van de marktdynamiek, overheidsinstrumenten en de rol van verschillende partijen in dit deel van de markt.
Farminform werkt mee aan dit onderzoek dat uitgevoerd wordt door Berenschot.

Voorbereidingsfase
In de aanloop van dit onderzoek heeft Farminform VWS geholpen om de contouren van de onderzoek vast te stellen en criteria op te stellen hoe je de onderkant van de geneesmiddelenmarkt goed in kaart kan brengen.
De uitkomsten van dit onderzoek worden in Q4 2021 verwacht.

Gerelateerd