By admin

Farminform sponsort Symposium Ziekenhuis­geneeskunde

Farminform is de trotse sponsor van het Symposium Ziekenhuisgeneeskunde van de Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG) op 10 november a.s. vanaf 10.15 uur in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Een leerzame dag met veel aandacht voor kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en leiderschap.

Wat is ziekenhuisgeneeskunde
De ziekenhuisarts KNMG is een relatief nieuwe speler in de ziekenhuiszorg. In 2014 werd het profiel officieel erkend. De ziekenhuisarts geeft algemene basiszorg. De meerwaarde van een ziekenhuisarts zit bij uitstek in de brede blik. Deze arts is een generalist te midden van specialisten en ziet de hele patiënt.

De toename van het aantal – meest oudere – patiënten met multimorbiditeit vraagt om een generalistische aanpak. Toch wordt de ziekenhuiszorg steeds complexer en gespecialiseerder. Die trend leidt tot verdere differentiatie binnen specialismen. Het gevolg: de zorg voor een patiënt wordt steeds meer gefragmenteerd. Vandaar dat er behoefte is aan een dokter met een generalistisch profiel.

De ziekenhuisarts zorgt voor hoogwaardige basiszorg, continuïteit en goede communicatie met andere zorgverleners in en buiten het ziekenhuis. Door de bredere blik op de organisatie van het zorgproces en het vermogen om kwaliteitsprojecten tot een succes te maken, draagt de ziekenhuisarts op afdelingsniveau bij aan verbetering van zowel kwaliteit van zorg als van patiëntveiligheid. Er zijn inmiddels 65 ziekenhuisartsen werkzaam binnen 21 ziekenhuizen en andere zorginstanties.

Gerelateerd