By admin

Samenwerking ZorgTTP en Farminform

Met het ondertekenen van de overeenkomst bevestigen Hans van Vlaanderen, directeur
Stichting ZorgTTP (links op de foto) en Luuk Renfurm, directeur Farminform, de start van de samenwerking.

ZorgTTP en Farminform gaan een samenwerking aan met als doel ‘het veilig ontsluiten van zorgdata,’ zodat het structureel aanbieden van inhoudelijk sterke dataproposities richting het zorgveld mogelijk wordt. Door duurzame en betrouwbare gegevensuitwisseling met zorgpartijen kunnen deze dataproposities een inhoudelijke bijdrage leveren aan gepast geneesmiddelengebruik in Nederland.
Stichting ZorgTTP is, sinds 2007, als Trusted Third Party (TTP) een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van Privacy Enhancing Technologies voor beleid en onderzoek (PET). Door opdrachtgevers te ondersteunen bij het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) en het pseudonimiseren van persoonsgegevens wordt veilige uitwisseling van persoonsgegevens gefaciliteerd en kan aantoonbaar worden voldaan aan de privacywetgeving.

Farminform is de landelijke, betrouwbare en onafhankelijke datatrust voor geneesmiddelen en farmaceutische zorg. Daarnaast faciliteert Farminform een veilige data-uitwisseling voor zorgverleners, overheden en bedrijfsleven én initieert zij verschillende vormen van samenwerking met als doel ‘het effectief beantwoorden van klinische zorgvragen en het leveren van een bijdrage aan gepast geneesmiddelengebruik.’

Door de samenwerking tussen ZorgTTP en Farminform wordt het mogelijk om data van verschillende zorgpartijen beter te combineren en inzichtelijk te maken. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan het optimaliseren van de behandeling van patiënten.

Luuk Renfurm, directeur Farminform: “De afgelopen periode hebben wij uitstekende ervaring opgedaan met het deskundige en hoogwaardige team van specialisten bij ZorgTTP. Door het partnerschap met een gerenommeerde partij als Stichting ZorgTTP kunnen wij de samenwerking met het zorgveld de aankomende jaren verbreden en verdiepen én invulling geven aan datagedreven werken.”

Hans van Vlaanderen, directeur Stichting ZorgTTP: “Door de samenwerking met Farminform aan te gaan, bieden we ons netwerk de mogelijkheid om data afkomstig uit de farmaceutische kolom via ons pseudonimisatie platform technisch koppelbaar te maken met (gepseudonimiseerde) data uit andere segmenten binnen het zorginformatiedomein. Daarbij vormt het juridische kader het vertrekpunt voor de keuze van de in te zetten technologieën om veilige datasamenwerking mogelijk te maken.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting ZorgTTP, drs. Hans van Vlaanderen, +31 306 360 649, hans.van.vlaanderen@zorgttp.nl
Farminform, Luuk Renfurm, +31 621 695 672, luuk.renfurm@farminform.nl

Gerelateerd