By admin

Uitbreiding en versterking team Farminform

Farminform is verheugd met de start van Idris Mattijssen als senior relatiemanager zorg en Erik van der Zant als financieel manager per 1 september jl.

De organisatie krijgt hiermee een extra kwalitatieve impuls die goed aansluit bij de strategische ontwikkeling die Farminform momenteel doormaakt. De uitbreiding van Farminform draagt ook bij aan het adequaat inspelen op de snel veranderende vragen op het gebied van data-oplossingen in het (farmaceutische) zorgveld, aldus Luuk Renfurm, algemeen directeur (rechts op foto).

Idris heeft als senior manager ruime ervaring met het ontwikkelen van bedrijfsinnovaties en nieuwe strategieën. Daarnaast brengt zij specifieke kennis mee over (big) data-analyse.
Ook heeft zij ruime ervaring met het op een verbindende manier bij elkaar brengen van mensen en organisaties. Haar kracht ligt in het snel doorgronden van processen en het leggen van een koppeling tussen de behoeften van de klant en de daarvoor (eventueel nog te vinden) oplossingen. Idris richt zich vooral op het ontwikkelen van het nieuwe zorgdatamodel en het opbouwen en laten groeien van een relatienetwerk van de hiervoor van belang zijnde zorgpartijen.

Erik van der Zant brengt ruime professionele ervaring mee naar Farminform. De afgelopen acht+ jaar heeft Erik de functie van directeur Finance & Operations (met een breed financieel, governance, risk & compliance profiel), vervuld bij InnovationQuarter. Erik draagt, in samenwerking met de gehele organisatie, zorg voor het verder uitrollen van de transitie van Farminform.

Farminform is de landelijke, onafhankelijke datatrust voor farmaceutische data. Daarnaast faciliteert Farminform een veilige data-uitwisseling voor zorgverleners, overheden en bedrijfsleven en initieert verschillende vormen van samenwerking. Farminform is de huidige datapropositie aan het uitbreiden met een nieuw te ontwikkelen zorgdatamodel, waarin klinische en farmaceutische data samenkomen. Hierbij streeft Farminform naar een duurzame samenwerking met organisaties die zorgverleners helpen om geneesmiddelen doelmatig en gepast in te zetten bij patiënten. Diverse partijen in de zorg én met name de patiënt zijn gebaat bij de inzet van dit geïntegreerde model.

Gerelateerd