By admin

VIG Talk d.d. 9 juni 2022: van data naar patiëntgerichte behandeling

Zorgverleners, patiënten en fabrikanten zijn gebaat bij de inzet van een geïntegreerd datamodel met zowel klinische als farmaceutische data. Maar hoe komen we tot een collectieve aanpak en welke veranderingen spelen in het zorgdataveld?

De juiste data dragen bij aan een betere patiëntgerichte behandeling en aan gepast gebruik van geneesmiddelen. Eigenlijk is iedereen het daar wel over eens, maar hoe zorgen we ervoor dat die samenwerking ook daadwerkelijk van de grond komt? Twee sprekers uit het zorgveld buigen zich over deze vraag en komen met oplossingsrichtingen. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten ze een aantal zien welke nieuwe inzichten er zijn verkregen dankzij samenwerking.

Sprekers

De eerste spreker is Luuk Renfurm, algemeen directeur van Farminform, een onafhankelijke en faciliterende datatrust van zorgdata die inzet op het ter beschikking stellen van de juiste datasets in het zorgveld. Volgens Renfurm is het van essentieel belang dat betrokken partijen meer gaan samenwerken en informatie delen: ‘Via co-creatie een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg’, aldus Renfurm. ‘Samen bereik je meer dan alleen.’

De tweede spreker is Ron Herings, professor Farmaco-epidemiologie en gezondheidszorgoptimalisatie bij het Amsterdam UMC. Hij is tevens oprichter en directeur van Pharmo, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die zich toelegt op de studie van epidemiologie, medicijngebruik, medicijnveiligheid, gezondheidsresultaten en het gebruik van middelen in de gezondheidszorg. ‘We moeten met verstand naar data kijken, want dan wordt het pas waardevol’, zegt Herings.

Discussie

Na een korte presentatie gaat moderator Gerard Schouw (directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) met beide sprekers in gesprek over hun bijdragen. Deelnemers aan de VIG Talk kunnen zich via de chatfunctie mengen in de discussie en vragen stellen aan de gasten.

Gerelateerd