By admin

Terugblik op relatiebijeenkomst ‘onderbouwd keuzes maken – van data naar verrijkte stuurinformatie’

Donderdag 30 maart jl. heeft Farminform in samenwerking met Axon Healthcare het jaarlijkse klantevent georganiseerd. In het Van der Valk Hotel Amersfoort mochten wij een 90-tal afgevaardigden van onze klanten en samenwerkingspartners welkom heten.

Na de opening door Luuk Renfurm was het woord aan Wido Derks, die zijn visie gaf op het begrip ‘passende zorg en data.’
Bij Farminform wordt hard gewerkt aan het koppelen en inzichtelijk maken van zorgdata uit verschillende bronnen. Hiermee wil Farminform bijdragen aan effectievere farmaceutische zorg in Nederland. Luuk Renfurm heeft de aanwezigen meegenomen in ‘datagedreven farmaceutische zorg.’ Wat kan Farminform al op het gebied van data, met wie worden partnerships en samenwerkingsverbanden aangegaan, wat is het uiteindelijk doel en wat kan dit voor u betekenen?

Wanneer data beschikbaar is, kunnen er op basis van deze data voorspellingen worden gedaan richting de toekomst. Casper Klijn ging hierop in met het onderwerp ‘onderbouwd sturen en voorspellen op basis van het verleden.’ Het volgende onderwerp ‘toekomstige keuzes in de zorg door product life cycle analyse,’ gepresenteerd door Prof. dr. Cornelis Boersma, bijzonder hoogleraar Duurzame Zorg en Innovatie aan de Open Universiteit, sloot hier naadloos bij aan. Dit onderwerp gaf een mooi inkijkje in hoe voorspelbaar het prijsverloop van een nieuw (innovatief) medicijn is én op welke wijze deze inzichten gebruikt kunnen worden.

De middag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Bedankt aan alle aanwezigen voor jullie tijd en de prettige interactie. Wij kijken terug op een geslaagde middag en zien jullie graag het komende jaar terug tijdens reguliere gesprekken.

Gerelateerd